Úvod

Szemere H. spol. s r.o. zahájila činnosť v auguste 2001. Spoločnosť bola založená odborníkom v geológii a v životnom prostredí s viac než tridsaťdvaročnou praxou na geofyzikálnych, geologických a environmentálych projektoch na Slovensku, Českej republike, Maďarsku a afrických krajinách. Firma poskytuje služby na medzinárodnej úrovni v spolupráci s domácimi aj zahraničnými odborníkmi so širokého spektra vedných odborov.


Životné prostredie

Environmentálny manažment - environmentálny audit, prieskum kontaminovanej lokality, posudzovanie environmentálnych rizík, environmentálne hodnotenie (environmental due - diligence), historické environmentálne záťaže


Geologické práce / Geofyzikálné práce

Geologický / geofyzikálny výskum a prieskum

Environmentálna geofyzika